Staropražské špitály

Špitál Jakubův

Špitál Jakubův

Roku 1350 založil Jan z bohaté rodiny měšťanů Velfloviců, správce urbury v Kutné Hoře za králů Jana a Karla IV., v místech nynějšího kostela sv. Josefa na náměstí Republiky špitál pro chudé, k němuž věnoval 2000 kop grošů ze svého jmění. Po založení kláštera...

Špitál v Bredovské ulici

Špitál v Bredovské ulici

Špitál (potom sirotčinec) v Bredovské ulici, nyní v Politických vězňů. koupili spáleniště domu Bredova poničeného pruskou střelbou roku 1757.  Hrabě Josef Breda byl v ten čas královským hejtmanem na Starém Městě Pražském. Budovu koupili za 6.000 zl a...

Špitál Bohuslavův

Špitál Bohuslavův

Jen několik kroků od špitálu Cyriaků stál špitál, zvaný Bohuslavův, který se těsně přimykal k židovské čtvrti města. Znám je jeho zakladatel, ne však doba jeho založení, někteří uvádějí rok 1354, jiní již 1320.  Kronika Milosrdných bratří zaznamenala o jeho počátcích...

Špitál U Svatého Václava na Zderaze

Špitál U Svatého Václava na Zderaze

stával již v roce 1115 kostel Svatého Petra a Pavla, u něhož byl roku 1190 založen klášter Křížovníků strážců Božího hrobu. V letech 1180-82 byl postaven kostel svatého Václava a odevzdán klášteru Zderazskému. Roku 1324 koupil klášter blízký dům s lázní a...

Špitál u Svatého Kříže většího

Špitál u Svatého Kříže většího

Přemysl Otakar II povolal roku 1256 do Prahy řád Cyriaků a vystavěl jim klášter a kostel. Cyriakům se říkalo "bílí s červeným srdcem".  Jelikož řeholníci byly původně špitálním řádem zřídili při svém klášteře ústav pro lidi chudé a pomoci potřebné. Špitál,...

Špitál Křížovníků v písané lázni

Špitál Křížovníků v písané lázni

Proti Národnímu divadlu (býv. palác hr. Lažanských - kavárna Slavie) stávala jiná budova, která patřila křížovníkům až do poloviny min. století (19. století), kdy ji prodali ke stavbě nábřeží. Již ve 14. století byla v tom místě lázeň "písaná" či "malovaná". V 16....

Špitál Svatého Františka

Špitál Svatého Františka

Založen Anežkou Přemyslovnou 1233, která od německého řádu zakoupila kostel a Dvůr u sv. Petra na Poříčí a vsi Rybník, Hloupětín, Borotice,  Humenec,  Hnidošice, Županovice a Dražetice a zboží toto věnovala špitál Svatého Františka. Pokud zmíněné statky nebyly...

Špitál U Svatého Petra Na Poříčí

Špitál U Svatého Petra Na Poříčí

též pražský,  je špitál přenesený sem od kostela svatého Haštala roku 1235 a byl založený blahoslavenou Anežkou jako špitál svatého Františka. U kostela svatého Petra byl umístěn v objektech odkoupených královnou Konstancií od řádu německých rytířů. Historie špitálu U...

Špitál při kostele Svatého Haštala

Špitál při kostele Svatého Haštala

známe z listiny Krále Václava I., kterou on klášter a k němu příslušící špitál "položený u Svatého Haštala" bere pod svou královskou ochranu dne 21. března 1234. Matka blahoslavené Anežky Přemyslovny královna Konstancie koupila od německého řádu kostel a...

Špitál Johanitů

Špitál Johanitů

Klášter maltézských rytířů byl založen r. 1159 jako první česká komenda řádu, vzniklého v 11. stol. v Palestině na ochranu křesťanů proti pohanům a na znovuzískání Svaté země. Z původních staveb dokončených 1182 zůstaly jen nepatrné zbytky. Ve 13. století se pražským...

Špitál Panny Marie

Špitál Panny Marie

Byl zřízen při obchodním centru Prahy, t.j. v těsné blízkosti Týna. Význam tohoto špitálu, který poskytoval potřebnou péči onemocnělým kupcům je mimořádně velký. Postačí však, přečteme-li si nejstarší zprávu o tomto tržišti, zprávu Ibrahíma Ibn Jákuba, který právě...