Staropražské špitály

Proti Národnímu divadlu (býv. palác hr. Lažanských – kavárna Slavie) stávala jiná budova, která patřila křížovníkům až do poloviny min. století (19. století), kdy ji prodali ke stavbě nábřeží.

Již ve 14. století byla v tom místě lázeň „písaná“ či „malovaná“. V 16. století byl o ní spor, kterému z měst – Starému či Novému – patří, neboť stála na rozhraní. Obec Novoměstská ji nakonec získala odkazem a 1689 ji koupili křížovníci, a ještě téhož roku začali se stavbou nové špitální budovy.

Špitál zřízený zvláště pro staré a chudé ženy byl zpočátku řízen z křížovnického kláštera, později se však osamostatnil – když 1699 se tam jako samostatný administrátor odstěhoval známý křížovník Jan Beckovský. Udržel si tedy i samostatný název jako špitál blahoslavené Anežky v Písané lázni. *) Za Josefa II. byl zrušen.

Na obrázku Jan František Beckovský – Autor: Johann Balzer – 87 Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrten und Künstler, in Kupfer gestochen und verlegt von Johann Balzer, Prag 1772, S.50, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7357135

*) název podle ústavní kaple


odkazy:

Lazansky Palace by Karel Stolar – Prague, Czech Republic – Paintings Then and Now on Waymarking.com