Staropražské špitály

též pražský,  je špitál přenesený sem od kostela svatého Haštala roku 1235 a byl založený blahoslavenou Anežkou jako špitál svatého Františka. U kostela svatého Petra byl umístěn v objektech odkoupených královnou Konstancií od řádu německých rytířů. Historie špitálu U svatého Petra konci roku 1252, kdy byl položen základ stavbě nového špitálu vedle mosta Pražského a pokračuje pak historií špitálu svatého Františka.

V zásadě však je špitál u svatého Petra, tak i špitál u svatého Haštala je jen místní označení pro špitál svatého Františka, který začátcích své historie našel útočiště při těchto dvou chrámech.

Dále viz: špitál svatého Františka

Z historie kostela svatého Petra víme, že roku 1413 byl kostel mocí papežskou přivtělen ku špitálu Pražskému a od té doby osazován kněžími řádu Křížovnického. V roce 1413 byl tímto špitálem rozuměn špitál svatého Františka vedle mosta Pražského, tedy ten, který tam byl přednesen roku 1252 od kostela svatého Petra.  Je tedy i Pražský Špitál shodný se špitálem U svatého Petra a před tím u svatého Haštala.

Ve farnosti svatého Petra na Dolním Městě Pražském zakoupili osadníci roku 1456 dům – díl číslo popisné 1136-II, – který se roku 1461 nazýval „nový špitál“. Zřejmě na rozdíl od starého špitálu křížovnického,  který se ze zdejší farnosti odstěhovat už roku 1253. „Nový špitál“ stával na blízku špitálského dvora na Poříčí a jeho osudech nám není nic známo.

Poznámky:

Vedle ulice Biskupská je za kostelem svatého Petra též Biskupský dvůr. Tam asi stával špitál,  o dvoře píše Ruth jako o dvoře špitálském.

V domě číslo popisné 1136 je dnes (znamená v 60. letech 20 století) řeznictví a OPBH – roh proti petrské věži a kostelu svatého Petra.


Odkazy:

Úvodní foto:

Škola a kostnice před kostelem svatého Petra na Poříčí v Praze. Obě byly zbořeny v roce 1894. – Jindřich Eckert [Public domain], via Wikimedia Commons