Staropražské špitály

též pražský,  je špitál přenesený sem od kostela svatého Haštala roku 1235 a byl založený blahoslavenou Anežkou jako špitál svatého Františka. U kostela svatého Petra byl umístěn v objektech odkoupených královnou Konstancií od řádu německých rytířů. Historie špitálu U svatého Petra konci roku 1252, kdy byl položen základ stavbě nového špitálu vedle mosta Pražského a pokračuje pak historií špitálu svatého Františka.

V zásadě však je špitál u svatého Petra, tak i špitál u svatého Haštala je jen místní označení pro špitál svatého Františka, který začátcích své historie našel útočiště při těchto dvou chrámech.

Dále viz: špitál svatého Františka

Z historie kostela svatého Petra víme, že roku 1413 byl kostel mocí papežskou přivtělen ku špitálu Pražskému a od té doby osazován kněžími řádu Křížovnického. V roce 1413 byl tímto špitálem rozuměn špitál svatého Františka vedle mosta Pražského, tedy ten, který tam byl přednesen roku 1252 od kostela svatého Petra.  Je tedy i Pražský Špitál shodný se špitálem U svatého Petra a před tím u svatého Haštala.

Ve farnosti svatého Petra na Dolním Městě Pražském zakoupili osadníci roku 1456 dům – díl číslo popisné 1136-II, – který se roku 1461 nazýval „nový špitál“. Zřejmě na rozdíl od starého špitálu křížovnického,  který se ze zdejší farnosti odstěhovat už roku 1253. „Nový špitál“ stával na blízku špitálského dvora a jeho osudech nám není nic známo.

Poznámky:

Vedle ulice Biskupská je za kostelem svatého Petra též Biskupský dvůr. Tam asi stával špitál,  o dvoře píše Ruth jako o dvoře špitálském.

V domě číslo popisné 1136 je dnes (znamená v 60. letech 20 století) řeznictví a OPBH – roh proti petrské věži a kostelu svatého Petra.


Odkazy:

Úvodní foto:

Škola a kostnice před kostelem svatého Petra v Praze. Obě byly zbořeny v roce 1894. – Jindřich Eckert [Public domain], via Wikimedia Commons