Staropražské špitály

Přemysl Otakar II povolal roku 1256 do Prahy řád Cyriaků a vystavěl jim klášter a kostel. Cyriakům se říkalo „bílí s červeným srdcem“.  Jelikož řeholníci byly původně špitálním řádem zřídili při svém klášteře ústav pro lidi chudé a pomoci potřebné. Špitál, dvůr a zahrada k němu patřící se rozkládaly na východní straně Dušní ulice.
Špitál zanikl v husitských válkách, majetek byl nejprve v rukou obce pražské, později jej od ní odkoupila měšťka Ozanka.
Dnes jsou všechny budovy rozbořeny, včetně kláštera i kostela, kterého řeholníci užívali do roku 1783. Část zrušeného kláštera daroval Josef II. sousedním Milosrdným bratřím, kde si zřídili přechodně léčebnu choromyslných kněží.

odkazy: