Staropražské špitály

známe z listiny Krále Václava I., kterou on klášter a k němu příslušící špitál „položený u Svatého Haštala“ bere pod svou královskou ochranu dne 21. března 1234.

Matka blahoslavené Anežky Přemyslovny královna Konstancie koupila od německého řádu kostel a dvůr u svatého Petra s příslušenstvím a darovala toto zboží novému špitálu  svatého Františka, který blahoslavená Anežka založila. Pokud statky nebyly německému řádu proplaceny nalézal se tento špitál při kostele Svatého Haštala, který propůjčili královně Konstancii prozatímnímu umístění. (Poříčí opustili až po dostavění nové komendy U Svatého Benedikta). Roku 1235 byl špitál od Svatého Haštala přeložen ke Svatému Petru Na Poříčí.

Tento špitál patří vlastně do historie špitálu Svatého Františka, později „špitálu vedle mostu Pražského s kostelem Svatého Ducha“.

Dále viz: Špitál svatého Františka.

Poznámky:

Rytíři němečtí – jinak nazývaní rytíři od špitálu v Jeruzalémě.

Právě zbořený dům (Haštalské náměstí č.7)  pánů ze Šternberka větve Konopištské byl též známý pod jménem „Starý špitál“.  Nemocnice Alžbětinek tu byla asi po roce 1789, dřívější špitál není doložen.


Odkazy: