Staropražské špitály

Příspěvky se štítkem Milosrdní bratři

Špitál v Bredovské ulici

Špitál (potom sirotčinec) v Bredovské ulici, nyní v Politických vězňů. Milosrdní bratři koupili spáleniště domu Bredova poničeného pruskou střelbou roku 1757.  Hrabě Josef Breda byl v ten čas královským hejtmanem na Starém Městě Pražském. Budovu koupili za 6.000 zl a...

Špitál Bohuslavův

Jen několik kroků od špitálu Cyriaků stál špitál, zvaný Bohuslavův, který se těsně přimykal k židovské čtvrti města. Znám je jeho zakladatel, ne však doba jeho založení, někteří uvádějí rok 1354, jiní již 1320.  Kronika Milosrdných bratří zaznamenala o jeho počátcích...

Špitál u Svatého Kříže většího

Přemysl Otakar II povolal roku 1256 do Prahy řád Cyriaků a vystavěl jim klášter a kostel. Cyriakům se říkalo „bílí křižovníci s červeným srdcem“.  Jelikož řeholníci byly původně špitálním řádem zřídili při svém klášteře ústav pro lidi chudé a pomoci...