Staropražské špitály

Příspěvky se štítkem Staré Město

Špitál Bohuslavův

Jen několik kroků od špitálu Cyriaků stál špitál, zvaný Bohuslavův, který se těsně přimykal k židovské čtvrti města. Znám je jeho zakladatel, ne však doba jeho založení, někteří uvádějí rok 1354, jiní již 1320.  Kronika Milosrdných bratří zaznamenala o jeho počátcích...

Špitál u Svatého Kříže většího

Přemysl Otakar II povolal roku 1256 do Prahy řád Cyriaků a vystavěl jim klášter a kostel. Cyriakům se říkalo „bílí křižovníci s červeným srdcem“.  Jelikož řeholníci byly původně špitálním řádem zřídili při svém klášteře ústav pro lidi chudé a pomoci...

Špitál Svatého Františka

Založen Anežkou Přemyslovnou 1233, která od německého řádu zakoupila kostel a Dvůr u sv. Petra na Poříčí a vsi Rybník, Hloupětín, Borotice,  Humenec,  Hnidošice, Županovice a Dražetice a zboží toto věnovala špitál Svatého Františka. Pokud zmíněné statky nebyly...

Špitál při kostele Svatého Haštala

známe z listiny Krále Václava I., kterou on klášter Na Františku a k němu příslušící špitál „položený u Svatého Haštala“ bere pod svou královskou ochranu dne 21. března 1234. Matka blahoslavené Anežky Přemyslovny královna Konstancie koupila od německého...

Špitál Panny Marie

Byl zřízen při obchodním centru Prahy, t.j. v těsné blízkosti Týna. Význam tohoto špitálu, který poskytoval potřebnou péči onemocnělým kupcům je mimořádně velký. Postačí však, přečteme-li si nejstarší zprávu o tomto tržišti, zprávu Ibrahíma Ibn Jákuba, který právě...