Staropražské špitály

Příspěvky se štítkem Maltézští rytíři

Špitál Johanitů

Klášter maltézských rytířů byl založen r. 1159 jako první česká komenda řádu, vzniklého v 11. stol. v Palestině na ochranu křesťanů proti pohanům a na znovuzískání Svaté země. Z původních staveb dokončených 1182 zůstaly jen nepatrné zbytky. Ve 13. století se pražským...