Staropražské špitály

Příspěvky se štítkem Nové Město

Špitál v Bredovské ulici

Špitál (potom sirotčinec) v Bredovské ulici, nyní v Politických vězňů. Milosrdní bratři koupili spáleniště domu Bredova poničeného pruskou střelbou roku 1757.  Hrabě Josef Breda byl v ten čas královským hejtmanem na Starém Městě Pražském. Budovu koupili za 6.000 zl a...

Špitál Svatého Lazara

Již ve 13 století stál mezi Prahou a Vyšehradem špitál „pro bídné choré“ s kostelem svatého Lazara.  První zmínka je z roku 1281 a náležely k němu pozemky, které jsou sousedily s polnostmi špitálu Svatého Františka. Když za řádění Braniborců v letech 1281...

Špitál Křížovníků v písané lázni

Proti Národnímu divadlu (býv. palác hr. Lažanských – kavárna Slavie) stávala jiná budova, která patřila křížovníkům až do poloviny min. století (19. století), kdy ji prodali ke stavbě nábřeží. Již ve 14. století byla v tom místě lázeň „písaná“ či...