Zdroj

Zpracováno z archivu Václav Obadálka (1926 – 1989) a podkladů pro jeho přednášky Staropražské špitály, které se konala 13. prosince 1966 a 14. dubna 1967  v ÚKDDS v Praze.

Obsah odpovídá tehdejším možnostem přístupu k informacím, archivům a do knihoven. Stejně tak jazyk a forma je ponechána v přesném znění z 60. let 20. století.