Hospitál (lat. Hospitale) odtud špitál

Je dům nebo ústav, do něhož zdarma nebo za plat jsou přijímány osoby nemocné nebo jinak tělesně postižené. První ústavy budované již od dob císaře Konstantina Velikého (kolem 280-337) byly zřizovány podle ideologie právě šířeného křesťanství a proto je většina z nich pod církevní správou.

Špitály se rozdělovaly zpravidla podle toho, komu svou pomoc poskytovaly, tedy ke špitálům patří i nalezince, sirotčince, chudobince, chorobince a samozřejmě ústavy hluchoněmých, slepých, choromyslných apod.

Hospic (z lat. Hospitium – noclehárna) je naproti tomu malý klášter zařízený k přijímání putujících mnichů. Nazývají se však tak i malá stavení ve vysokých horách obývaná mnichy, kteří poskytovali pomoc, pohostinství a vůbec přístřeší pocestným a zvláště zbloudilým (např. v Alpách, Simplonu, Sv. Bernardu.)

Hospitálem se však také nazývali ústavy zřízené pro pohoštění cestujících a hlavně poutníků – např. v Jerusalémě.


Odkazy:


Nově přidané špitály:

Špitál svatého Františka
Založen Anežkou Přemyslovnou 1233, která od německého řádu zakoupila kostel a Dvůr u sv. Petra na Poříčí a vsi Rybník,
Celý článek
Špitál U svatého Petra Na Poříčí
též pražský,  je špitál přenesený sem od kostela svatého Haštala roku 1235 a byl založený blahoslavenou Anežkou jako špitál svatého
Celý článek
Špitál při Kostele Svatého Haštala
známe z listiny Krále Václava I., kterou on klášter Na Františku a k němu příslušící špitál „položený u Svatého Haštala“
Celý článek
Špitál johanitů
Klášter maltézských rytířů byl založen r. 1159 jako první česká komenda řádu, vzniklého v 11. stol. v Palestině na ochranu
Celý článek