Špitál Bohuslavův

Jen několik kroků od špitálu Cyriaků stál špitál, zvaný Bohuslavův, který se těsně přimykal k židovské čtvrti města. Znám je jeho zakladatel, ne však doba jeho založení, někteří uvádějí rok 1354, jiní již 1320.  Kronika Milosrdných bratří zaznamenala o jeho počátcích tuto zprávu: „Jan, z milosti boží arcibiskup pražský, na věčnou paměť: Ctihodný pán Perlinus, […]

Špitál U svatého Václava na Zderaze

 Na Zderaze stával již v roce 1115 kostel svatého Petra a Pavla, u něhož byl roku 1190 založen klášter Křížovníků strážců Božího hrobu. V letech 1180-82 byl postaven kostel svatého Václava a odevzdán klášteru Zderazskému. Roku 1324 koupil klášter blízký dům z lázní a zřídil v něm podle svých řeholních pravidel špitál pro chudé. Blíže […]

Špitál u Svatého Kříže většího

Přemysl Otakar II povolal roku 1256 do Prahy řád Cyriaků a vystavěl jim klášter a kostel. Cyriakům se říkalo „bílí křižovníci s červeným srdcem“.  Jelikož řeholníci byly původně špitálním řádem zřídili při svém klášteře ústav pro lidi chudé a pomoci potřebné. Špitál, dvůr a zahrada k němu patřící se rozkládaly na východní straně Dušní ulice. […]

Špitál křížovníků v písané lázni

Proti Národnímu divadlu (býv. palác hr. Lažanských – kavárna Slavie) stávala jiná budova, která patřila křížovníkům až do poloviny min. století (19. století), kdy ji prodali ke stavbě nábřeží. Již ve 14. století byla v tom místě lázeň „písaná“ či „malovaná“. V 16. století byl o ní spor, kterému z měst – Starému či Novému […]

Špitál svatého Františka

Založen Anežkou Přemyslovnou 1233, která od německého řádu zakoupila kostel a Dvůr u sv. Petra na Poříčí a vsi Rybník, Hloupětín, Borotice,  Humenec,  Hnidošice, Županovice a Dražetice a zboží toto věnovala špitál Svatého Františka. Pokud zmíněné statky nebyly německým rytířům proplaceny byl umístěn špitál při kostele sv. Haštala a odtud se počátkem roku 1235 přestěhoval […]

Špitál U svatého Petra Na Poříčí

též pražský,  je špitál přenesený sem od kostela svatého Haštala roku 1235 a byl založený blahoslavenou Anežkou jako špitál svatého Františka. U kostela svatého Petra byl umístěn v objektech odkoupených královnou Konstancií od řádu německých rytířů. Historie špitálu U svatého Petra konci roku 1252, kdy byl položen základ stavbě nového špitálu vedle mosta Pražského a […]

Špitál při Kostele Svatého Haštala

známe z listiny Krále Václava I., kterou on klášter Na Františku a k němu příslušící špitál „položený u Svatého Haštala“ bere pod svou královskou ochranu dne 21. března 1234. Matka blahoslavené Anežky Přemyslovny královna Konstancie koupila od německého řádu kostel a dvůr u svatého Petra Na Poříčí s příslušenstvím a darovala toto zboží novému špitálu  […]

Špitál johanitů

Klášter maltézských rytířů byl založen r. 1159 jako první česká komenda řádu, vzniklého v 11. stol. v Palestině na ochranu křesťanů proti pohanům a na znovuzískání Svaté země. Z původních staveb dokončených 1182 zůstaly jen nepatrné zbytky. Ve 13. století se pražským johanitům říkalo též „křižovníci špitálu Panny Marie v Praze konec mosta“, nebo též […]

Špitál Panny Marie

Byl zřízen při obchodním centru Prahy, t.j. v těsné blízkosti Týna. Význam tohoto špitálu, který poskytoval potřebnou péči onemocnělým kupcům je mimořádně velký. Postačí však, přečteme-li si nejstarší zprávu o tomto tržišti, zprávu Ibrahíma Ibn Jákuba, který právě před 100 lety, v letech 965-966 v diplomatickém poselstvu kordovského kalifa al-Hakama II. k císaři Otovi I. […]