Hospitál (lat. Hospitale) odtud špitál

Je dům nebo ústav, do něhož zdarma nebo za plat jsou přijímány osoby nemocné nebo jinak tělesně postižené. První ústavy budované již od dob císaře Konstantina Velikého (kolem 280-337) byly zřizovány podle ideologie právě šířeného křesťanství a proto je většina z nich pod církevní správou.

Špitály se rozdělovaly zpravidla podle toho, komu svou pomoc poskytovaly, tedy ke špitálům patří i nalezince, sirotčince, chudobince, chorobince a samozřejmě ústavy hluchoněmých, slepých, choromyslných apod.

Hospic (z lat. Hospitium – noclehárna) je naproti tomu malý klášter zařízený k přijímání putujících mnichů. Nazývají se však tak i malá stavení ve vysokých horách obývaná mnichy, kteří poskytovali pomoc, pohostinství a vůbec přístřeší pocestným a zvláště zbloudilým (např. v Alpách, Simplonu, Sv. Bernardu.)

Hospitálem se však také nazývali ústavy zřízené pro pohoštění cestujících a hlavně poutníků – např. v Jerusalémě.


Odkazy:


Nově přidané špitály:

Špitál Bohuslavův
Jen několik kroků od špitálu Cyriaků stál špitál, zvaný Bohuslavův, který se těsně přimykal k židovské čtvrti města. Znám je
Celý článek
Špitál U svatého Václava na Zderaze
 Na Zderaze stával již v roce 1115 kostel svatého Petra a Pavla, u něhož byl roku 1190 založen klášter Křížovníků
Celý článek
Špitál u Svatého Kříže většího
Přemysl Otakar II povolal roku 1256 do Prahy řád Cyriaků a vystavěl jim klášter a kostel. Cyriakům se říkalo „bílí
Celý článek
Špitál křížovníků v písané lázni
Proti Národnímu divadlu (býv. palác hr. Lažanských – kavárna Slavie) stávala jiná budova, která patřila křížovníkům až do poloviny min.
Celý článek